Koło Naukowe Matematyków UŚ ENG KNM
O NAS DLA LICEALISTOW FORUM

XII sesja KNM
Średnie niezmiennicze

Zarzecze, 15 - 17 listopada 2002

Program Sesji
Tym razem, przy letniej niemal pogodzie, dyskutowaliśmy o średnich niezmiennczych.
Uczestnicy zjechali do ośrodka w piątek, przy czym goszczący u nas studenci z Politechniki Łódzkiej już czekali, gdy pierwsza z naszych grup dotarła na miejsce. Po piątkowej kolacji Włodek i Żywilla wprowadzili nas w temat, przedstawiając rys historyczny, podstawowe pojęcia oraz twierdzenia. Propozycja kolegi Fechnera, aby grupy dopuszczające średnie niezmiennicze (ang. amenable, fr. moyenable) nazwać uległymi, została przez uczestników sesji całkowicie zaaprobowana.


W sobotę, po porannym wykładzie Tomka na temat „Średnia niezmiennicza a istnienie miary niezmienniczej" wybraliśmy się na spacer po okolicznych wzgórzach. Krzysztof zdążył opowiedzieć o dystrubucjach przed obiadem, na który tym razem szef kuchni zaproponował fasolkę po bretońsku i nie była to przyczyna halnego, który przez cały czas trzaskał drzwiami i oknami.


W kolejnych sobotnich referatach Grzegorz opowiedział o związku średnich niezmienniczych ze stabilnością homomorfizmów, Renata przedstawiła nam przykład grupy nieuległej - grupy wolnej dwóch wolnych generatorów, a Szymon przedstawił konstrukcję miary Haara.


Sobotni wieczór obfitował w wiele atrakcji, wśród których wymienię grilla, Psychologa i wybory tematu na sesję wiosenną, który brzmiał będzie: „Fraktale”.


Sesję zakończyło niedzielne wystąpienie Rafała, który przedstawił kilka faktów dotyczących związków pomiędzy istnieniem miar niezmienniczych, równo-rozkładalnością i uległością.

Uczestnicy
Maria Kania
Renata Kawa
Anna Kula
Marta Maciejewska
Agata Nowak
Joanna Pawłowska
Żywilla Wcisło
Justyna Żuk
Michał Andrzejczak
Jakub Byszewski
Tomasz Bielaczyc
Lech Duraj
Włodzimierz Fechner
Paweł Gładki
Szymon Głąb
Grzegorz Goldyszewicz
Paweł Gorzelak
Ireneusz Kmin
Rafał Kucharski
Krzysztof Oleś

ostatnia aktualizacja: 01.06.2012

Kontakt:

Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Śląskiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14 (pokój 524)
tel. (032) 359-20-96, e-mail: knm@knm.katowice.pl