Koło Naukowe Matematyków UŚ ENG KNM
O NAS DLA LICEALISTOW FORUM

Święto Liczby Pi
Katowice, 11-13 marca 2010

Dane zebrane podczas warsztatów "Igła Buffona"
1. dzień
liczba rzutów: 800
liczba przecięć: 490
przybliżenie pi: 3,265...
długość najdłuższej sekwencji przecięć: 9 (3 razy)
długość najdłuższej sekwencji rzutów chybionych: 7
10 rzutów wykonał prof. Volkmann i uzyskał 7 przecięć
2. dzień
liczba rzutów: 800
liczba przecięć: 525
przybliżenie pi: 3,047...
długość najdłuższej sekwencji przecięć: 15
długość najdłuższej sekwencji rzutów chybionych: 10
podsumowanie
liczba rzutów: 1600
liczba przecięć: 1015
przybliżenie pi: 3,152...
długość najdłuższej sekwencji przecięć: 15
długość najdłuższej sekwencji rzutów chybionych: 10

Uwaga: Najlepsze, możliwe do uzyskania przy wykonaniu 1600 rzutów,
przybliżenie liczby pi wynosi 3,1403... i odpowiada ono
1019 przecięciom. Oznacza to, że dokładność otrzymanego
przybliżenia jest naprawdę dobra oraz, że Buffon, ani
rachunek prawdopodobieństwa nie kłamią ;)

ostatnia aktualizacja: 27.07.2011

Kontakt:

Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Śląskiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14 (pokój 524)
tel. (032) 359-20-96, e-mail: knm@knm.katowice.pl