Koło Naukowe Matematyków UŚ ENG KNM
O NAS DLA LICEALISTOW FORUM

V Święto Liczby Pi
Katowice, 14-15 marca 2011

Serdeczne podziękowania
Pragniemy serdecznie podziękować pracownikom naukowym Instytutu Matematyki UŚ, którzy poprowadzili wykłady podczas tegorocznego Święta Pi:

Panu Profesorowi Ryszardowi Rudnickiemu;
Panu Profesorowi Wojciechowi Dzikowi;
Pani Doktor Annie Szczerbie-Zubek;
Pani Doktor Jolancie Soberze;
Pani Doktor Żywilli Fechner;
Panu Doktorowi Piotrowi Janosce.

Panu Doktorowi Tomaszowi Kochankowi, Opiekunowi Koła Naukowego Matematyków UŚ - za poprowadzenie cyklu warsztatów, wygłoszenie wykładu, napisanie artykułu do specjalnego wydania [Macierzatora] oraz za wszechstronne wsparcie.

Pani Aleksandrze Kaptur - za wszystko. Za pomaganie, za poganianie, za ratowanie w sytuacjach kryzysowych, za kilka miesięcy pracy przy organizacji tegorocznego Święta Pi.

Trudno jest wymienić wszystkich doktorantów i studentów, którzy brali udział w organizacji Święta Pi, spróbujmy jednak:

Prezesowi Koła, Mateuszowi Jurczyńskiemu - z podziękowaniami za wkład szeroki i różnorodny: prowadzenie wykładu, autorskiego konkursu Pilionerzy, artykuł do [Macierzatora] (którego zresztą jest redaktorem naczelnym), dekorowanie Instytutu, reprezentowanie w audycji w Radiu Katowice, niezliczoną ilość wywiadów...;)

Doktorantowi, Łukaszowi Dawidowskiemu - dobremu duchowi każdego przedsięwzięcia w Instytucie Matematyki, także tegorocznego Święta Pi - za wszystko: pomoc, wsparcie, załatwianie, organizowanie, czuwanie, reprezentowanie na konferencji prasowej, prowadzenie atrakcji medialnej - doświadczenie Buffona - długo by wyliczać.

Doktorantowi, Michałowi Stolorzowi - bez którego trudno jest wyobrazić sobie Święto Pi - za to, że kolejny rok zdecydował się przylecieć ze Szkocji specjalnie na 14 marca, by poprowadzić wykład, za pełną dokumentację fotograficzną, za stronę internetową Święta.

Markowi Biedrzyckiemu - za warsztaty z szyfrowania oraz Tour de Science, które wziął w tym roku całkowicie na siebie wraz z

Weroniką Siwek - która, mimo że przebywa obecnie w Amsterdamie, wciąż angażuje się w kolejne projekty kołowe i nie tylko.

Szymonowi Dradze - za warsztaty oraz artykuł do Macierzatora.

Piotrowi Idzikowi - za wykład, prowadzenie warsztatów oraz artykuł do Macierzatora.

Jolancie Marzec - za warsztaty z origami oraz artykuł do Macierzatora.

Dziękujemy też prowadzącym warsztaty:

mgrowi Wojciechowi Bielasowi
Joannie Frank
Agnieszce Gabrysiak
Annie Jacek
Marcinowi Jenczmykowi
Beacie Łojan
mgrowi Radosławowi Łukasikowi
Barbarze Małek
Magdalenie Nowak
Agnieszce Ociepce
Agnieszce Olejniczak
Małgorzacie Pakule
Marii Popiół
Agnieszce Piszczek
Konradowi Plochowi
Anicie Sendor
Magdalenie Sitko
Mikołajowi Stańczykowi
Justynie Świątkowskiej
Aleksandrze Wąż
Sabinie Wrońskiej

Tak to jest, że zawsze ktoś dziękuje w imieniu pozostałych - tym razem robię to ja. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam, jeżeli jednak by się to przydarzyło - bardzo proszę o kontakt: j.zwierzynska@knm.katowice.pl.
ostatnia aktualizacja: 26.03.2011

Kontakt:

Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Śląskiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14 (pokój 524)
tel. (032) 359-20-96, e-mail: knm@knm.katowice.pl