Koło Naukowe Matematyków U¦ ENG KNM
O NAS DLA LICEALISTOW FORUM
‹‹‹‹Radosław Czaja        Adam Dobosz››››

Hanna Ćmiel

email: h.cmiel@knm.katowice.pl


poprowadzone spotkania KNM
Co drzewa mowi± o intuicjonizmie08.04.2016

Kontakt:

Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu ¦l±skiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14 (pokój 524)
tel. (032) 359-20-96, e-mail: knm@knm.katowice.pl