Koło Naukowe Matematyków U¦ ENG KNM
O NAS DLA LICEALISTOW FORUM

Sympozjum KNM i KNAL
23 maja 2012

Zaproszenie na II Sympozjum
Koła Naukowego Antropologii Literatury Uniwersytetu ¦l±skiego
oraz Koła Naukowego Matematyków Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na I Sympozjum Koła Naukowego Antropologii Literatury U¦ i Koła Naukowego Matematyków U¦, zatytułowane „O-powiedzieć czas”.

Spotkanie otworzy wykładem „Aspekty czasu w >>Lalce<< Bolesława Prusa” dr hab. Ryszard Koziołek. Po wykładzie odbędzie się dyskusja, w której udział wezm±: dr hab. Leszek Zwierzyński – literaturoznawca, zajmuj±cy się m.in. interpretacj±, geopoetyk±, hermeneutyk±, opiekun Koła Naukowego Antropologii Literatury U¦ oraz członkowie obu Kół.

Sympozjum odbędzie się w ¶rodę 23 maja 2012 r., o godzinie 14:00, w sali seminaryjnej 301 Wydziału Filologicznego U¦ w Katowicach. Zapraszamy wszystkich.

Z organizatorami spotkania można skontaktować się e-mailowo (pod adresem sympozjum@knm.katowice.pl) lub osobi¶cie: z Pawłem Paszkiem, przewodnicz±cym Koła Naukowego Antropologii Literatury U¦, w pokoju 202 w Instytucie Nauk o Kulturze U¦, natomiast z Joann± Zwierzyńsk±, przewodnicz±c± Koła Naukowego Matematyków U¦, w pokoju 524 w Instytucie Matematyki U¦.
ostatnia aktualizacja: 31.05.2012

Kontakt:

Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu ¦l±skiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14 (pokój 524)
tel. (032) 359-20-96, e-mail: knm@knm.katowice.pl