Koło Naukowe Matematyków U¦ ENG KNM
O NAS DLA LICEALISTOW FORUM
‹‹‹‹Anna Bień        Katarzyna Bociańska››››

Martyna Biskup

Martyna Biskup

email: m.biskup@knm.katowice.pl


poprowadzone spotkania KNM
Przybliżenie liczby pi za pomoc± ¶redniej arytmetyczno-geometrycznej.06.11.2015

Kontakt:

Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu ¦l±skiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14 (pokój 524)
tel. (032) 359-20-96, e-mail: knm@knm.katowice.pl