Koło Naukowe Matematyków U¦ ENG KNM
O NAS DLA LICEALISTOW FORUM
‹‹‹‹Michał Botor        Justyna Bry¶››››

Piotr Brudniak

Piotr Brudniak

email: p.brudniak@knm.katowice.pl


wygłoszone referaty dla licealistów
Nierówno¶ci19.03.2004

Kontakt:

Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu ¦l±skiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14 (pokój 524)
tel. (032) 359-20-96, e-mail: knm@knm.katowice.pl