Koło Naukowe Matematyków UŚ ENG KNM
O NAS DLA LICEALISTOW FORUM

V sesja KNM
Teoria gier. Zastosowania.

Zarzecze, 9 - 11 kwietnia 1999

Uczestnicy
Barbara Grażyna Bromboszcz
Radosław Czaja
Piotr Elfinger
Włodzimierz Fechner
Paweł Gładki
Renata Gołkowska
Mariusz Klęczar
Tatiana Korzeniowska
dr Adam Kolany
Angelika Kurzyniec
Joanna Napiórkowska
Izabella Papuga
Joanna Pawłowska
dr Marek Szyjewski
Michał Trzęsiok
Radosław Wieczorek
Żywilla Wcisło


Referaty
 1. Gry dwuosobowe. Twierdzenie o punkcie stałym. Strategie Czyste i mieszane. Minimaksowe twierdzenie Von Neumanna. Udziałowa interpretacja strategii mieszanych.
 2. Twierdzenia o korzystnych strategiach. Rozwiązywanie gier 2 x m . Metoda "złudnej gry".
 3. Przykłady gier: uproszczone gry wojenne, "kamień - nożyczki - papier", "morra", optymalna terapia, zagadnienie inwestycji, zagadnienia agrarne, zagadnienia zaopatrzenia w opał, smażenie jajecznicy, gry sieciowe.
 4. Programowanie liniowe. Metoda "Simplex". Zagadnienia optymalnej diety. Rozwiązywanie gier a zagadnienia optymalizacyjne. Twierdzenia Dantziga.
 5. Gry strategiczne i decyzje
 6. Gry wieloosobowe. Gry nieskończone. Gry w kwadracie. Gry wklęsło wypukłe. Gry z kontinuum graczy. Aproksymacja grami skończonymi
 7. Optymalna inwestycja. Optymalna terapia. Optymalna uprawa areału rolnego. Gry Steinhausa. Oprymalna lokalizacja obiektu.
 8. Gry wieloetapowe. Dylemat więźnia. Gry na wyczerpanie
 9. Gry o sumie niezerowej. Użyteczność. Gry dwumacierzowe. Gry koalicyjne. Gra oparta na konflikcie małżeńskim.
 10. Kooperacja dwóch zakładów produkcyjnych. Walka konkurencyjna przedsiębiorstw kapitalistycznych. Walka konkurencyjna oligopolistów
 11. Twierdzenia Nasha i Walda dla gier o niezerowej sumie.
 12. Problem przetargu. Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych.

LITERATURA:

[1] Elementy teorii gier dla ekonomistów,Ewa Drabik, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1998,
[2] Biblioteczka Matematyczna13 - Wstęp do Teorii Gier,Edward Kofler, PZWS, Warszawa1963,
[3]Szkice z Teorii Ryzyka,K.J. Arrow, PWN, Warszawa, 1979.
ostatnia aktualizacja: 03.04.2011

Kontakt:

Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Śląskiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14 (pokój 524)
tel. (032) 359-20-96, e-mail: knm@knm.katowice.pl