Koło Naukowe Matematyków UŚ ENG KNM
O NAS DLA LICEALISTOW FORUM

XXVIII sesja KNM
Alternatywne dowody twierdzeń

Szczyrk, 30 kwietnia - 3 maja 2010

Uczestnicy
Weronika Siwek [Referat: "Zasadnicze twierdzenie algebry"]
Jolanta Marzec [Referat: "Prawo wzajemności reszt kwadratowych"]
Piotr Idzik [Referat:"O pewnym twierdzeniu z teorii liczb"]
Joanna Zwierzyńska
Marek Biedrzycki [Referat: "Alternatywny dowód postulatu Bertranda"]
Tomasz Kania [Referaty: "O dowodzeniu niedowodliwości - idea forsingu", "Bardzo krótkie uzasadnienie wzoru na objętość kuli n-wymiarowej"]
Sabina Wrońska
Aleksandra Urban
Rafał Besowski
Mateusz Bok
Anna Jacek
Daria Morys [Referat: "Elementarny dowód zasadniczego twierdzenia algebry"]
Marcin Jenczmyk
Marcin Copik
Konrad Pietruszewski [Referat: "Dwa dowody twierdzenia Hahna-Banacha"]
Jakub Szotek [Referat: "Dwa dowody twierdzenia Hahna-Banacha"]
Tomasz Ziarko
dr Tomasz Szostok [Referat: ""]
dr hab. Roman Badora [Referat: "Twierdzenie Hahna-Banacha"]
dr Erwin Kasparek [Referat: ""]
dr Michał Machura [Referat: "Geometryczny dowód niewymierności pierwiastka z dwóch"]
Lena Machura
Jarek Machura
ostatnia aktualizacja: 01.12.2010

Kontakt:

Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Śląskiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14 (pokój 524)
tel. (032) 359-20-96, e-mail: knm@knm.katowice.pl