Koło Naukowe Matematyków UŚ ENG KNM
O NAS DLA LICEALISTOW FORUM

XXX sesja KNM
Patologie i paradoksy w matematyce

Szczyrk, 29 kwietnia - 3 maja 2011

Tematyka
Temat przewodni to "Patologie i paradoksy w matematyce". Referat nie musi być ani długi, ani bardzo skomplikowany matematycznie - może odnosić się do innych dziedzin nauki. Wygłoszenie referatu jest szczególnie mile widziane u gości spoza Uniwersytetu Śląskiego - oczywiście, nie jest to warunkiem koniecznym uczestniczenia w konferencji.

Temat referatu można wybrać np. spośród następujących propozycji:

- Poglądowy temat z algebry: Pierścienie Sąsiady [1] [2] [3] [4] [5];
- Dłuższy referat np. dla dwóch osób: logika/teoria mnogości. [6]
- Tematy od elementarnych po zaawansowane: [7].
- Kontrprzykłady w ... [8] [9] [10] [11] [12]
- Własności nieciągłych rozwiązań równania Cauchy'ego;
- Zbiór pusty;

Z propozycji raczej trudniejszych:
- Strange Functions in Real Analysis [13]
- Przykład algebry nietopologizowalnej;
- Nierefleksywna przestrzeń Banacha izomorficzna ze swoją drugą przestrzenią sprzężoną;
- Przykład zbioru niemierzalnego w produkcie bez pewnika wyboru;
- Nieregularna miara borelowska na przestrzeni zwartej;
- Rozwiązania Goedla równania Einsteina;
- Nierozstrzygalność problemu Naimarka o nieprzywiedlnych reprezentacjach C*-algebr;
- Nierozkładalne przestrzenie Banacha;
- Algebry Banacha z nieskończenie wieloma ideałami maksymalnymi;
- Odwzorowania z ?N;
- Analiza niestandardowa i ultrapotęgi;
- Przestrzeń l1 jako przestrzeń sprzężona do nieprzeliczalnie wielu nieizomorficznych przestrzeni Banacha;
- Płaszczyzna Niemyckiego;
- Kontrprzykłady w algebrach Banacha [14].

Oczywiście, temat może też być autorski.

Literatura dostępna online:
[1] Konstrukcja pierścieni Sąsiady, Daniel Simson
[6] Yanofsky, Noson S. A universal approach to self-referential paradoxes, incompleteness and fixed points. Bull. Symbolic Logic 9 (2003), no. 3, 362â??386.
[14] Counterexamples in Banach Algebras

Dostępna w czytelni:
[2] Riddles in mathematics : a book of paradoxes / Eugene P. Northrop. - Repr. - Harmondsworth : Penguin Books Ltd., 1975.
[3] Paradoxes of measures and dimensions originating in Felix Hausdorff's ideas / Janusz Czyż. - Singapore : World Scientific, cop. 1994.
[4] The Banach-Tarski paradox / Stan Wagon.

W wypożyczalni/czytelni głównej:
[5] Nonplussed! : mathematical proof of implausible ideas / Julian Havil. - 4th print., and 1st paperback print. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2010.

Pozostała literatura:
[7] Paradoxes in probability theory and mathematical statistics / Gabor J. Szekely - Reidel, 1986
[8] Lynn Arthur Steen and J. Arthur Seebach, Jr.: Counterexamples in Topology, Springer, New York 1978, ISBN 0-486-68735-X.
[9] Joseph P. Romano and Andrew F. Siegel: Counterexamples in Probability and Statistics, Chapman & Hall, New York, London 1986, ISBN 0-412-98901-8.
[10] Gary L. Wise and Eric B. Hall: Counterexamples in Probability and Real Analysis. Oxford University Press, New York 1993. ISBN 0-19-507068-2.
[11] Bernard R. Gelbaum, John M. H. Olmsted: Counterexamples in Analysis. (1965), Dover Publications, Mineola, NY 2003, ISBN 0-486-42875-3.
[12] Jordan M. Stoyanov: Counterexamples in Probability. 2nd edition, Wiley, Chichester 1997, ISBN 0-471-96538-3.
[13] Strange Functions in Real Analysis, A. B. Kharazishvili, Chapman and Hall/CRC, 2006
ostatnia aktualizacja: 06.07.2011

Kontakt:

Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Śląskiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14 (pokój 524)
tel. (032) 359-20-96, e-mail: knm@knm.katowice.pl