Koło Naukowe Matematyków U¦ ENG KNM
O NAS DLA LICEALISTOW FORUM

XXXII sesja KNM
Algorytmy

Szczyrk, 1 - 3 czerwca 2012

Uczestnicy
Joanna Zwierzyńska
Marek Biedrzycki
Piotr Idzik [Referat: "Nie mam pojęcia, czyli metody numeryczne dla równań różniczkowych"]
Sabina Wrońska
Konrad Jałowiecki
Beata Łojan
Anna Jacek
Adam Wrzesiński [Referat: "Numeryczne metody znajdowania ekstremów"]
Mateusz Szymański [Referat: "Szybka heurystyka, czyli znajdowanie satysfakcjonuj±cych strategii. Ciężko to nazwać referatem..."]
Adrian Łukasik [Referat: "Kolorowanie i niezmienniki"]
Jan Sowa
Katarzyna Kowalczukowska

- Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach
- licealista
ostatnia aktualizacja: 02.06.2012

Kontakt:

Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu ¦l±skiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14 (pokój 524)
tel. (032) 359-20-96, e-mail: knm@knm.katowice.pl