Koło Naukowe Matematyków UŚ ENG KNM
O NAS DLA LICEALISTOW FORUM

XXXV sesja KNM
Historia matematyki

Szczyrk, 18 - 20 października 2013

Przykładowe proponowane tematy referatów:

Narodziny teorii mnogości
Geniusz Galois
Zbiór Cantora
Problemy delijskie
Błędne i nie tylko dowody Wielkiego Twierdzenia Fermata
Carl Friedrich Gauss
Liczby zespolone po raz pierwszy
Matematyka w starożytności
Początki analizy funkcjonalnej we Lwowie
Matematyka w Azji
Początki rachunku różniczkowego
Historia funkcji Dzeta - Riemanna
Historia twierdzenia Brouwera o punkcie stałym
Hipotezy Paula Erdosa
Ewolucja pojęcia całki
Polska szkoła równań funkcyjnych
Hipoteza continuum
Droga do Centralnego Twierdzenia Granicznego
Rozwiązywanie równań
Komputer, szyfry, Enigma, Maszyna Turinga
Rozwój pojęcia liczby kardynalnej
Rozwiązania równania Cauchy'ego ? inne rozwiązania niż y = cx

Proponowana literatura (przygotowana przez Anię Zw.):

 • Amir D. Aczel - "Wielkie Twierdzenie Fermata. Rozwiązanie zagadki starego matematycznego problemu". Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.
 • Martin Aigner, Gunter M. Ziegler - "Dowody z Księgi", PWN, Warszawa 2002.
 • Jorg Bewersdorff - "Galois Theory for Beginners. A Historical Perspective", AMS, Rhode Island 2010.
 • Nicolas Bourbaki - "Elementy historii matematyki", PWN, Warszawa 1980.
 • Bill Bryson - "Krótka historia geniuszy. Nauka, wielkie odkrycia i ludzie, którzy patrzyli dalej i widzieli więcej", Prószyński i S-ka, Warszawa 2012.
 • Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda - "Bezmiar matematycznej wyobraźni", Prószyński i S-ka, Warszawa 1995.
 • Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda - "Diamenty matematyki". Prószyński i S-ka, Warszawa 1997.
 • Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda - "Królowa bez Nobla. Rozmowy o matematyce", Demart, Warszawa 2013.
 • Richard Courant, Herbert Robbins - "Co to jest matematyka?", PWN, Warszawa 1962.
 • Tony Crilly - "50 teorii matematyki, które powinieneś znać", PWN, Warszawa 2009.
 • John Derbyshire - "Obsesja liczb pierwszych. Bernhard Riemann i największy nierozwiązany problem w matematyce", Wydawnictwo Nakom, Poznań 2009.
 • Roman Duda - "Lwowska szkoła matematyczna", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
 • Jarosław Górnicki - "Okruchy matematyki", PWN, Warszawa 2009.
 • Marek Grajek - "Enigma. Bliżej prawdy", Rebis, Poznań 2007.
 • Elaine McKinnon Riehm, Frances Hoffman - "Turbulent Times in Mathematics. The Life of J.C. Fields and the History of the Fields Medal", AMS, Rhode Island 2011.
 • Charles M. Grinstead, William P. Peterson, J. Laurie Snell - "Probability Tales", AMS, Rhode Island 2011.
 • Emilia Jakimowicz, Adam Miranowicz - "Stefan Banach. Niezwykłe życie i genialna matematyka", Oficyna Wydawnicza "Impuls", Gdańsk 2009.
 • Morris Kline - "Mathematics for the Nonmathematician", Dover ublications Inc., Nowy Jork, reprint wydania z 1967.
 • Marek Kordos - "Wykłady z historii matematyki", WSiP, Warszawa 1994.
 • Kazimierz Kuratowski - "Notatki do autobiografii", Czytelnik, Warszawa 1981.
 • Kazimierz Kuratowski - "Pół wieku matematyki polskiej 1920-1970", Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.
 • Maurice Mashaal - "Bourbaki. A Secret Society of Mathematicians", AMS, Rhode Island 2006.
 • Jerzy Mioduszewski - "Ciągłość. Szkice z historii matematyki", WSiP, Warszawa 1996.
 • Leonard Mlodinow - "Matematyka niepewności. Jak przypadki wplywają na nasz los", Prószyński i S-ka, Warszawa 2011.
 • Paolo Ribenboim - "Mała księga wielkich liczb pierwszych", WNT, Warszawa 1997.
 • Anne Rooney - "Fascynująca matematyka", Bellona, Warszawa 2011.
 • Jacqueline Stedall - "The history of mathematics. A very short introduction", Oxford University Press Inc., Nowy Jork 2012.
 • Ian Stewart - "Czy Bóg gra w kości? Nowa matematyka chaosu", PWN, Warszawa 2001.
 • Ian Stewart - "Dlaczego prawda jest piękna. O symetrii w matematyce i fizyce", Prószyński i S-ka, Warszawa 2012.
 • Ian Stewart - "Oswajanie nieskończoności. Historia matematyki", Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.
 • Ian Stewart - "Stąd do nieskończoności. Przewodnik po krainie dzisiejszej matematyki", Prószyński i S-ka, Warszawa 2012.
 • Paweł Strzelecki - "Matematyka współczesna dla myślących laików", Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 • Hugh Sebag-Montefiore, "Enigma", Świat Książki, Warszawa 2010.

  Można też zajrzeć do innych książek z serii Oxfordu "A very short introduction", np. "Logic", "Game theory", "Mathematics" (autorstwa samego Timothy'ego Gowersa!), "Numbers", "Cryptography", "Probability", "Statistics".

  Literatura obejmuje zarówno książki poważniejsze, jak i lekkie; są książki ściśle związane z historią matematyki, jak i te, które raczej mogą tylko stanowić inspirację. Dość łatwo zorientować się po tytułach, które są które.
  ostatnia aktualizacja: 01.10.2013
 • Kontakt:

  Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Śląskiego
  40-007 Katowice, ul. Bankowa 14 (pokój 524)
  tel. (032) 359-20-96, e-mail: knm@knm.katowice.pl