Koło Naukowe Matematyków U¦ ENG KNM
O NAS DLA LICEALISTOW FORUM

XL sesja KNM
Sesja Interdyscyplinarna

Szczyrk, 22 - 24 kwietnia 2016

XL Sesja KNM

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków Koła, a także wszystkich zainteresowanych na jubileuszow± XL Sesję Naukow± KNM, która odbędzie się w Szczyrku w dniach 22-24.04.2016.

Sesja ta, podobnie jak poprzednia, będzie miała charakter interdyscyplinarny, tzn. mile widziane będ± referaty zarówno z zastosowań matematyki, jak i te o charakterze bardziej teoretycznym.Wygłoszenie referatu nie jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Sesji Naukowej KNM, ale jest bardzo mile widziane.

Koszt udziału w tegorocznej sesji wynosi 20 zł. W tej cenie zapewnione zostanie zakwaterowanie w o¶rodku U¦ w Szczyrku oraz wyżywienie przez cały okres pobytu (wszystkie posiłki przygotowujemy sami). Zgłoszenia chęci udziału w sesji przyjmujemy do niedzieli 17 kwietnia 2016. W przypadku chęci wygłoszenia referatu prosimy o zgłoszenie jego tematu również do tego dnia.

W przypadku chęci zgłoszenia udziału, pytań, w±tpliwo¶ci prosimy o kontakt: knm@knm.katowice.pl.
ostatnia aktualizacja: 12.04.2016

Kontakt:

Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu ¦l±skiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14 (pokój 524)
tel. (032) 359-20-96, e-mail: knm@knm.katowice.pl