Koło Naukowe Matematyków U¦ ENG KNM
O NAS DLA LICEALISTOW FORUM
‹‹‹‹Łukasz Dawidowski        Łukasz Dawidowski››››

Łukasz Dawidowski

Łukasz Dawidowski

email: l.dawidowski@knm.katowice.pl
www: math.us.edu.pl/zrr/ldawidowski/i...

Jeden z najmilszych i najzdolniejszych członków Koła, a jednocze¶nie wieloletni redaktor [Macierzatora]. Obecnie doktorant Instytutu Matematyki. Miło¶nik gór. Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osi±gnięcia w nauce w roku akademickim 2007/2008.
ostatnia aktualizacja: 30.01.2011

poprowadzone spotkania KNM
Ekstremalnie fajne równania30.10.2014
Wprowadzenie do równań funkcyjnych25.03.2009
Dowody z Księgi: Proste na płaszczyznie i rozkłady grafów21.03.2007

Kontakt:

Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu ¦l±skiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14 (pokój 524)
tel. (032) 359-20-96, e-mail: knm@knm.katowice.pl