Koło Naukowe Matematyków UŚ ENG KNM
O NAS DLA LICEALISTOW FORUM

I sesja KNM
Testowanie hipotez statystycznych

Zarzecze, 9 - 11 maja 1997

Program Sesji

9 V 97
14:58 Wyjazd z Katowic.
18:00 Przybycie do Zarzecza. Zakwaterowanie.
19:30 Rozpoczęcie sesji wykładem dr. Adama Kolanego pt.
„Geometria pędzla i ołówka - aksjomaty geometrii rzutowej”
20:30 Kolacja
21:00 Czas wolny.
10 V 97
9:00 Śniadanie
9:30 Rozpoczęcie sesji przedobiedniej - referaty.
15:00 Wyjście na obiad.
17:00 Sesja popołudniowa - konstrukcje w terenie, zbieranie liści.
20:00 Opracowywanie danych dot. rozmiarów liści.
Produkcja danych potrzebnych do zbadania związku między długością krzywej
a średnią ilością jej przecięć z prostą losową.
21:00 Kolacja. Dyskusja nt. osiągniętych wyników i prezentacja spostrzeżeń.
22:00 Konstrukcja „kalkulatora geometrycznego” oraz przyrządów do kreślenia
równoległej, podziału (podwojenia) odcinka i in.
23:00 Czas wolny.
9:00 śniadanie
9:30 Rozpoczęcie sesji przedobiedniej - referaty.
15:00 Wyjście na obiad.
17:00 Sesja popołudniowa - konstrukcje w terenie, zbieranie liści.
20:00 Opracowywanie danych dot. rozmiarów liści.
Produkcja danych potrzebnych do zbadania związku między długością krzywej a średnią ilością jej przecięć z prostą losową.
21:00 Kolacja. Dyskusja nt. osiągniętych wyników i prezentacja spostrzeżeń.
22:00 Konstrukcja „kalkulatora geometrycznego” oraz przyrządów do kreślenia
równoległej, podziału (podwojenia) odcinka i in.
23:00 Czas wolny.
11 V 97
9:00 śniadanie.
11:00 Zwiedzanie okolicy.
14:00 Podsumowanie sesji. Wykład dr. Marka Szyjewskiego nt.
„Płaszczyzna rzutowa z punktu widzenia geometrii analitycznej”
16:00 Wyjazd do Katowic.


Uczestnicy
Paweł Sasor
Włodzimierz Fechner
Renata Gołkowska
Tatiana Korzeniowska
Marcin Łazowski
Michał Machura
Tomasz Powierża
Joanna Napiórkowska
Bibianna Sonelska
Michał Trzęsiok
Marek Szyjewski
Adam Kolany
Michał Kolany


Referaty
Paweł Sasor Twierdzenie Desargues'a
Włodzimierz Fechner Ciało rzutowe
Renata Gołkowska Test losowości
Tatiana Korzeniowska Czworokątowa szóstka punktów
Marcin Łazowski Testy dla średniej i wariancji
Michał Machura Rozkład normalny, rozkład Poisonna, prawa wielkich liczb
mgr Joanna Napiórkowska Test niezależności
Tomasz Powierża Testy zgodności
Bibianna Sonelska Nietypowe konstrukcje
Michał Trzęsiok Twierdzenie Pappusa
Marek Szyjewski Płaszczyzna rzutowa z punktu widzenia geometrii analitycznej
Adam Kolany Geometria pędzla i ołówka

ostatnia aktualizacja: 08.06.2012

Kontakt:

Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Śląskiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14 (pokój 524)
tel. (032) 359-20-96, e-mail: knm@knm.katowice.pl