Koło Naukowe Matematyków UŚ ENG KNM
O NAS DLA LICEALISTOW FORUM

II sesja KNM
Ekonomia

Zarzecze, 7 - 11 października 1997

Program Sesji

7 X 97

14:58  Wyjazd z Katowic.
18:00  Przybycie do Zarzecza. Zakwaterowanie.
19:30  Rozpoczęcie sesji wykładem dr. Adama Kolany pt.
       "Emerytury - ktoś tu rżnie głupa!"
20:30  Kolacja.
21:00  Czas wolny.

8 X 97

9:00    Śniadanie
10:00   Rozpoczęcie sesji przedobiedniej - referaty.
14:00   Wyjście na obiad.
16:00   Sesja popołudniowa - referaty.
20:30   Dyskusja: "Co ma prawo wyznaczać granice naszej wolności ś"

9 X 97

9:00    Śniadanie.
10:00   Zwiedzanie okolicy. Obiad.
16:00   Sesja popołudniowa - referaty.
19:00   Dyskusja: "Niebezpieczeństwa myśli lewicowej -  dlaczego socjalizm się nie udał"
20:30   Grill.

10 X 97

9:00    Śniadanie.
10:00   Rozpoczęcie sesji przedobiedniej - referaty.
14:00   Wyjście na obiad.
16:00   Sesja popołudniowa - referaty.
19:00   Kolacja.
20:30   Dyskusja: "Państwo - surowy szeryf i sędzia, czy dobry Wujek Sam"

11 X 97

10:00   Śniadanie
11:00   Podsumowanie sesji. Wykład dr. Marka Szyjewskiego: "Ograniczenia modeli liniowych"
12:00   Pakowanie i sprzątanie.
16:00   Wyjazd do Katowic.

Uczestnicy
Radosław Czaja
Piotr Elfinger
Włodzimierz Fechner
Agnieszka Furmankiewicz
Tatiana Korzeniowska
Grzegorz Łuc
Bibianna Sonelska
Izabela Papuga
Justyna Stefaniak
Michał Trzęsiok
Marek Szyjewski
Adam Kolany
Michał Kolany


Referaty
W. Fechner, J. Stefaniak"Modele równowagi rynkowej. Modele rynku i dochodu narodowego. Modele nakładów i wyników Leontiewa."
T. Korzeniowska "Zastosowania różniczek w analizie statyki porównawczej."
A. Furmankiewicz, B. Sonelska, M. Łuc "Zagadnienie optymalizacji. Optymalny wybór momentu działania. Kombinacja nakładów zapewniająca minimalny koszt."
A. Kolany "Ekonomiczne zastosowania całek.
R. Czaja, I. Papuga "Dynamika cen rynkowych. Domara i Solowa modele wzrostu. Model rynku z oczekiwaniami cenowymi. Współzależno?ć inflacji i bezrobocia."
M. Szyjewski, M. Trzęsiok "Czas dyskretny. Dynamiczna stabilno?ć równowagi. Model pajęczyny. Model rynku z zapasami. Inflacja i bezrobocie w czasie dyskretnym. Dynamiczne modele nakładów i wyników."
P. Elfinger "Programowanie liniowe i nieliniowe. Metoda simplex. Interpretacja ekonomiczna zagadnienia dualnego. Twierdzenia Kuhna-Tuckera i Arrowa-Enthovena.

ostatnia aktualizacja: 04.07.2012

Kontakt:

Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Śląskiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14 (pokój 524)
tel. (032) 359-20-96, e-mail: knm@knm.katowice.pl