Koło Naukowe Matematyków U¦ ENG KNM
O NAS DLA LICEALISTOW FORUM

III sesja KNM
Grafy

Zarzecze, 24 - 26 kwietnia 1998

Program Sesji

24 IV 98

14:58 Wyjazd z Katowic.
18:00 Przybycie do Zarzecza. Zakwaterowanie.
19:00 Rozpoczęcie sesji wykładem dr Adama Kolany.
20:00 Kolacja
20:30 Dyskusja: "Znaczenie słowa powinno w wypowiedziach typu: `szkolnictwo wyższe powinno być bezpłatne', itp."

25 IV 98

9:00  ¦niadanie i dyskusja: "Jak zwiększyć liczebno¶ć Koła?"
10:00 Rozpoczęcie sesji przedobiedniej - referaty. 
14:00 Wyj¶cie na obiad. 
16:00 Sesja popołudniowa - referaty. 
20:30 Dyskusja: "RSS - zabawa w samorz±dno¶ć Dobra, ale za czyje pieni±dze?"

26 IV 98

9:00  ¦niadanie. 
10:00 Zwiedzanie okolicy. Obiad. 
14:00 Podsumowanie sesji. Wykład dr. Marka Szyjewskiego
15:00 Pakowanie i sprz±tanie. 
16:00 Wyjazd do Katowic.

Uczestnicy
Radosław Czaja
Piotr Elfinger
Agnieszka Furmankiewicz
Paweł Gładki
Renata Gołkowska
Tatiana Korzeniowska
Grzegorz Łuc
Joanna Napiórkowska
Izabela Papuga
Tomasz Powierża
Krzysztof Nowak
Bibianna Sonelska
Michał Trzęsiok
Michał Wojtylak
Tomasz Wrona
Katarzyna Wróbel
Adam Kolany
Michał Kolany
Marek Szyjewski


Referaty
mgr Tomasz Powierża Grafy Eulera
mgr Tomasz Powierża ¦cieżki i obwody Hamiltona, problem komiwojażera
Michał Trzęsiok Wyznaczanie liczby drzew, znajdowanie dendrytów grafu
Michał Trzęsiok Grafy planarne, grafy Kuratowskiego, wykrywanie planarno¶ci
Tatiana KorzeniowskaPrzestrzeń wektorowa grafu
Tatiana KorzeniowskaMacierzowa reprezentacja grafów
Izabela PapugaChromatyka grafu, skojarzenia i pokrycia, zagadnienia czterech barw
Piotr ElfingerGrafy skierowane, reprezentacja macierzowa grafów skierowanych, decyklizacja
Radosław CzajaAlgorytmy teorii grafów
Grzegorz ŁucGrafy w teorii układów przełączających i teorii kodowania
Grzegorz ŁucGrafy w analizie obwodów elektrycznych
Piotr ElfingerGrafy w teorii badań operacyjnych
Radosław CzajaGrafy w chemii i inne zastosowania
Bibianna Sonelska Sieci, przepływy i inne pojęcia podstawowe teorii
Paweł GładkiTwierdzenie o zapasach i zapotrzebowaniach
Tomasz WronaTwierdzenie o opływie
Paweł GładkiTwierdzenia Koniga-Egervary'ego i Mengera
Michał Wojtylak Minimalna liczba wykonawców harmonogramu
Agnieszka Furmankiewicz Problem podgrafu
mgr Joanna Napiórkowska Problem Hitchcocka, problem optymalnego przepływu, przepływ o minimalnym koszcie
Renata GołkowskaProblem zapasów i zapotrzebowań przy minimalnym koszcie
Krzysztof Nowak Problem składu, problem restauratora, krzywe kosztów projektu

ostatnia aktualizacja: 10.02.2011

Kontakt:

Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu ¦l±skiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14 (pokój 524)
tel. (032) 359-20-96, e-mail: knm@knm.katowice.pl