Koło Naukowe Matematyków UŚ ENG KNM
O NAS DLA LICEALISTOW FORUM

XXVI sesja KNM
Równania i nierówności

Szczyrk, 30 kwietnia - 3 maja 2009

Uczestnicy
Weronika Siwek (Referaty: "Jeden problem, dwa rozwiązania", "Nierówność Hardy'ego i Littlewooda")
Jolanta Marzec (Referat: "Klasyczne nierówności i ich całkowe odpowiedniki")
Piotr Idzik (Referat: "O nieciągłych rozwiązaniach równania Cauchy'ego")
Joanna Zwierzyńska
Beata Łojan
Mateusz Jurczyński
Szymon Draga (Referat: "Kilka dowodów twierdzenia Cauchy'ego o średnich")
Marek Biedrzycki
Mateusz Bok
Kamil Willem
Katarzyna Irzyk
Łukasz Soliło (Referat: "Heurystyki")
dr Tomasz Szostok (Referat" "Równanie Cauchy'ego")
dr hab. Roman Badora (Referat: "Funkcje sferyczne")
Tomasz Wiewiórka (Referat: "Równanie Schroedingera i jego zastosowania")
Piotr Pokora (Referaty: "Charakterystyka Eulera zbiorów semialgebraicznych", "Rajd przez teorię grafów")- studentka / student Uniwersytetu Śląskiego
- studentka / student Politechniki Śląskiej
- studentka / student Politechniki Krakowskiej
- licealistka/ licealista
Aktualnie lista jest jeszcze otwarta. Chęć wzięcia udziału w wyjeździe (a dla chętnych - także temat wygłaszanego referatu) można zgłaszać każdemu z członków koła (najłatwiej można nas znaleźć w pokoju 524) oraz na adres knm@knm.katowice.pl. –>
ostatnia aktualizacja: 27.10.2012

Kontakt:

Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Śląskiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14 (pokój 524)
tel. (032) 359-20-96, e-mail: knm@knm.katowice.pl