Koło Naukowe Matematyków U¦ ENG KNM
O NAS DLA LICEALISTOW FORUM

¦więto Liczby Pi
Katowice, 12-14 marca 2009

studenci, ktorzy szczegolnie pomogli w organizacji
Dziękujemy studentom i doktorantom, którzy szczególnie pomogli w organizacji tegorocznego ¦więta Pi lub prowadzili na nim warsztaty czy też wykłady, a byli to (w kolejno¶ci alfabetycznej):

mgr Grzegorz Bartosz
mgr Wojciech Bielas
Mateusz Bok
Joanna Czader
mgr Łukasz Dawidowski
Szymon Draga
Joanna Frej
Agnieszka Gabrysiak
Piotr Idzik
Mateusz Jurczyński
mgr Tomasz Kochanek
Beata Łojan
Barbara Małek
Jolanta Marzec
Iwona Perska
Weronika Siwek
Piotr Sobieraj
mgr Michał Stolorz
mgr Magda Szyjkowska (spoza U¦)
Aleksandra Urban
Kamil Willem (spoza U¦)
Sabina Wrońska
Joanna Zwierzyńska

Dziękujemy również pracownikom naukowym, którzy wygłosili wykłady (w kolejno¶ci alfabetycznej):

Panu Profesorowi Aleksandrowi Błaszczykowi,
Panu Doktorowi Włodzimierzowi Fechnerowi,
Panu Doktorowi Piotrowi Janosce,
Panu Doktorowi Erwinowi Kasparkowi,
Panu Profesorowi Mieczysławowi Kuli,
Panu Doktorowi Michałowi Machurze,
Panu Profesorowi Andrzejowi Sładkowi.

Za organizację konkursu ePIgraMAT dziękujemy: pomysłodawcy, głównemu organizatorowi oraz przewodnicz±cemu jury Panu Doktorowi Tomaszowi Bielaczycowi, oraz jury: Panu Doktorowi Włodzimierzowi Fechnerowi, Pani Magister Żywilli Fechner oraz Pani Doktor Barbarze Przebieracz. Pani Żywilli Fechner dziękujemy również za wygłoszenie referatu podczas finału konkursu.

I wreszcie - dziękujemy osobie, bez której tegorocznego ¦więta Pi by nie było - najwspanialszej Organizatorce, która po¶więciła kilka miesięcy na to, żeby wszystko wyszło tak doskonale, jak to się udało - Pani Aleksandrze Kaptur. Za wszystko. Bo wiele można by wymieniać, ale i tak byłoby to za mało.


——————–

Jeżeli uważasz, że na li¶cie brakuje jakiego¶ nazwiska, napisz: joanna@knm.katowice.pl.
ostatnia aktualizacja: 15.01.2011

Kontakt:

Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu ¦l±skiego
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14 (pokój 524)
tel. (032) 359-20-96, e-mail: knm@knm.katowice.pl